Jānis Cimiņš ar Easy Ride E-velo tūrisma produktu piedalījās LIAA rīkotajā “Eksporta un Inovācijas balva 2021” konkursā, kategorijā- Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts. Produkts iekļuva finālā un saņēma atzinības rakstu no Latvijas Ekonomikas ministrijas.

 Saimnieciskās darbības veicējs Jānis Cimiņš ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”  Biedrības “Jūrkante” izsludinātās 10. projektu kārtas rīcības 1.1. “Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošana” līdzfinansēto projektu Nr. 20-09-AL22-A019.2103-000013 izveidojis E-velosipēdu tūrisma produktu.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē
 http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm